Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/geochara/public_html/303569221f412a1c0ad7a8e81f1bb4f3/sape.php on line 193

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/geochara/public_html/303569221f412a1c0ad7a8e81f1bb4f3/sape.php on line 195

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/geochara/public_html/303569221f412a1c0ad7a8e81f1bb4f3/sape.php on line 197

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/geochara/public_html/303569221f412a1c0ad7a8e81f1bb4f3/sape.php on line 199
   
es fr he it nl pl by ua pt de en EN ES FR IT NL PL UA BY PT DE
розділи
 • Економіко-географічна характеристика миру
 • Типи країн миру
 • Міжнародні організації
 • Історико-географічні регіони
 • Населення миру
 • Розміщення населення
 • Етнічний і релігійний склад населення
 • Трудові ресурси
 • Світові природні ресурси
 • Ресурсо-забезпеченість
 • Світове господарство
 • Територіально-господарська структура
 • Енергетика
 • Конструкційні матеріали
 • Машинобудування
 • Сільське господарство
 • Міжнародний туризм
 • Міжнародні економічні зв'язки
 •  Трудові ресурси

  Трудові ресурси й зайнятість населення

  До трудових ресурсів ставиться та частина населення, яка досяглася працездатного віку, у кожній країні обумовленого законодавчо (у США, Росії, Україні - 16-60 років, у Канаді - 15-66, у Мексиці й Португалії - 12-65). У багатьох країнах, що особливо розвиваються, пенсійний вік взагалі не визначений, оскільки відсутнє пенсійне забезпечення. У міжнародній статистиці працездатним прийнято вважати населення у віці від 15 до 65 літ

  На практиці в багатьох країнах миру використовується поняття " робоча сила" - усі працюючі (економічно активне населення) і ті, хто має бажання працювати (зареєстровані на біржі праці безробітні). Через невизначеність статусу безробітного й складності розрахунків для сільської місцевості поняття " робоча сила" не повністю відповідає своєму значенню, тому використовують більш конкретне - трудові ресурси. До трудових ресурсів ставляться всі люди, що досяглися працездатного віку ( крім інвалідів), що й працюють, у віці старше й молодше певного вікового бар'єра. По статистиці ООН працездатний контингент становить приблизно 65% населення миру

  Частина трудових ресурсів, безпосередньо притягнута в суспільне виробництво на даний час, становить економічно активне (зайняте) населення. На нього доводиться у світі майже 3/4 трудових ресурсів. Не задіяна в суспільнім виробництві частина трудових ресурсів ставиться до безробітних. Рівень безробіття змінюється в часі й неоднаковий у різних країнах. Він залежить від рівня розвитку економіки країни, характеризує деякою мірою рівень життя населення і є одним з важливих соціально-економічних показників. Безробіття охоплює насамперед спеціалізовані райони, що є найбільш чутливими в кризових ситуаціях. Чим різноманітніше сфери додатка праці, тем менше ризик безробіття

  Структура зайнятості відбиває структуру господарства країни, рівень розвитку окремих галузей, особливості структури промисловості становить 25-40%, а кількість зайнятих у сільськім господарстві постійно зменшується. У той же час до 50% і більш зростає кількість зайнятих в обслуговуванні, де представлені не тільки такі традиційні види діяльності, як торгівля, утвір, охорона здоров'я й відпочинок, але й фінансово-банківська інформаційна та інші види діяльності. В

  країнах, що розвивати близько половини населення зайняте в аграрному секторі економіки. Частка зайнятих у промисловості тут не перевищує 15%. Значний відсоток становлять зайняті в сфері обслуговування, переважно в торгівлі й сфері побутових послуг. У постсоціалістичних країнах основна частина населення зайнята в матеріальнім виробництві (майже 40% - промисловості й 20% - у сільськім господарстві). На галузі обслуговування доводиться близько 30%, причому 2/3 з них зайнято 1 утворі, охороні здоров'я, культурі. Таким чином, прослідковується закономірний зв'язок між структурою зайнятості, Структурою виробництва й типом країни. По динаміці галузевої структури зайнятості можна простежити зміни | галузевій структурі господарства окремої країни

  Розділи

 • Сфера обслуговування
 • Якість трудових ресурсів
 • Демографічні ознаки
 • Міське й сільське населення

 •